Homeen Haju Asunnossa

Tunnistettaessa homeen läsnäoloa, olennaista on kiinnittää huomiota erityisesti sen aiheuttamaan hajuun sekä näkyviin merkkeihin rakenteissa.

Haju ja sen ominaisuudet

Homeen aiheuttama haju on yksi tyypillisimmistä merkeistä mikrobikasvuston esiintymisestä rakennuksissa. Haju voi olla maakellarimainen tai muistuttaa homehtunutta leipää. Se ilmaisee, että rakenteissa saattaa olla käynnissä biologinen prosessi.

 • Voimakkuus: Homeen hajun voimakkuus voi vaihdella, ja se saattaa olla ajoittaista tai jatkuvaa.
 • Ominaisuudet: Haju voi olla pistävä tai imelä ja usein se on havaittavissa sisäilman tunkkaisuutena, joka ei poistu tuulettamalla.

Homevaurion visuaaliset merkit

Homeen näkyvät merkit voivat ilmetä eri tavoin riippuen rakennusmateriaaleista ja kosteusvaurion laajuudesta.

 • Rakenteet: Visuaalisia merkkejä ovat muun muassa värimuutokset, rakennusmateriaalin pinnan muutokset sekä näkyvä homekasvusto.
 • Kosteusvauriot: Usein homeen kasvulle otollisissa paikoissa voidaan havaita kosteusjälkiä tai vaurioituneita rakenteita.

Rakennusten omistajien ja asukkaiden on tärkeää olla tietoisia näistä merkeistä, sillä ne auttavat tunnistamaan homeongelmia varhaisessa vaiheessa ja ryhtymään toimenpiteisiin niiden korjaamiseksi.

Terveysvaikutukset

Homeen haju asunnoissa on usein merkki homevaurioista, jotka voivat aiheuttaa terveyshaittoja. Haitat vaihtelevat lyhyen aikavälin vaikutuksista pitkäaikaiseen altistumiseen ja ne voivat olla yksilöllisiä.

Lyhyen aikavälin vaikutukset

 • Nenän ärsytys: Homeen haju voi aiheuttaa nenän ärsytystä ja nuhaa.
 • Silmien ärsytys: Asukkaat voivat kokea silmien kirvelyä ja punoitusta.
 • Iho-ongelmat: Herkkäihoiset voivat kärsiä ihottumasta tai muista iho-oireista.

Pitkäaikainen altistuminen

 • Hengitystieoireet: Jatkuva altistuminen homeelle voi johtaa toistuviin hengitystieinfektioihin ja yskään.
 • Allergiset reaktiot: Ihmisillä, joilla on taipumus allergioihin, voi kehittyä herkistyminen homeille ja esiintyä allergisia oireita.
 • Astmatisoituminen: Pahimmassa tapauksessa pitkäaikainen altistuminen voi lisätä astman kehittymisen riskiä.

Homeenhajun poistaminen

Homeen haju on merkki kosteusvaurioista tai homekasvustosta, joka voi vahingoittaa terveyttä ja kodin viihtyvyyttä. Poistamismenetelmät vaihtelevat yksinkertaisista luonnontuotteista tehokkaisiin kemiallisiin ratkaisuihin.

Luonnolliset menetelmät

Tuulettaminen: Ulkoilman annetaan kierrättää homeen saastuttamaa aluetta, mikä auttaa poistamaan hajua ja kuivaamaan kosteat pinnat.

 • Etikka: Se on luonnollinen hajunpoistaja, joka neutraloi homeen hajua. Tekstiilit voi liottaa etikkaveteen tai lisätä etikkaa suoraan pesukoneeseen.

Kemialliset menetelmät

Kuumavesipesu: Vaatteet ja tekstiilit puhdistetaan käyttäen pesuohjelmaa, jonka lämpötila on mahdollisimman korkea homeen tappamiseksi.

 • Desinfiointiaineet: Erilaiset kemialliset pesuaineet ja desinfiointiaineet voivat olla tehokkaita homeen ja sen hajujen poistamisessa kovilta pinnoilta.

Ennaltaehkäisy ja ylläpito

Homeen haju on yleinen merkki kosteus- ja homevaurioista. Homeen kasvua ja hajua voi ennaltaehkäistä parantamalla ilmanvaihtoa ja hallitsemalla kosteutta rakennuksen sisällä.

Ilmanvaihdon parantaminen

Ilmanvaihdon tehostaminen on keskeinen askel homeongelmien ehkäisyssä. Rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmä tulisi tarkastaa ja huoltaa säännöllisesti. Varmistetaan, että ilmanvaihtokanavat eivät ole tukkeutuneet ja että ilmanvaihtolaitteet toimivat oikein. Lisäksi, kosteiden tilojen kuten kylpyhuoneiden, keittiöiden ja kellareiden asianmukainen tuuletus ehkäisee kosteuden tiivistymistä ja homeen kasvua.

Kosteuden hallinta

Rakennuksessa kosteuden määrä on pidettävä hallinnassa. Seuraavat toimet auttavat kosteuden hallinnassa:

 • Vesivahinkojen ehkäisy: Tarkastetaan putkistot ja vesikalusteet säännöllisesti vuotojen varalta ja korjataan mahdolliset viat välittömästi.
 • Ilmankosteuden säätely: Pidetään huoneilman kosteustaso sopivana käyttämällä kosteudenpoistajia tai ilmankuivaimia.
 • Maaperän kosteuden eristäminen: Huolehditaan, että rakennuksen perustukset ja kellaritilat ovat tiiviitä ja että niissä on asianmukainen salaojitus ja sadeveden ohjaus pois rakennuksen perustuksista.

Nämä toimet yhdessä auttavat pitämään ilman puhtaana ja estävät homeen hajua muodostumasta.

Ammattilaisten arviointi ja korjaus

Kun rakennuksesta havaitaan homeen haju, on tärkeää kääntyä asiantuntijoiden puoleen tilanteen arvioimiseksi ja korjaamiseksi. Homeen hajun lähteen selvittäminen on ensisijainen toimenpide. Asiantuntijat kulkevat systemaattisesti läpi kiinteistön kaikki osa-alueet mahdollisten kosteus- ja homevaurioiden löytämiseksi.

Tutkimusten vaiheet:

 1. Visuaalinen tarkastus: Tutkijat tarkkailevat rakenteiden ulkonäköä vaurioiden merkkien varalta.
 2. Kosteusmittaukset: Erityislaitteiden avulla mitataan rakenteiden kosteuspitoisuutta.
 3. Mikrobikartoitus: Otetaan näytteitä ilmasta ja rakenteista mahdollisten mikrobikasvustojen tunnistamiseksi.

Kuntotutkimuksen jälkeen asiantuntijat laativat korjaussuunnitelman, joka voi sisältää:

 • Vaurioituneiden rakenteiden korjaus tai vaihto.
 • Ilmanvaihtojärjestelmän parantaminen.
 • Kosteusvaurioiden uusiutumisen estäminen.

Hajunpoisto suoritetaan korjauksen jälkeen määrätyllä menetelmällä, joka varmistaa, ettei haju palaudu. Ammattilaiset hyödyntävät esimerkiksi ilmanpuhdistimia, otsonaattoreja ja erilaisia kemikaaleja tehostamaan hajunpoistoa ja takaamaan puhtaan sisäilman. He myös varmistavat, että korjaustoimenpiteiden jälkeen sisäilma on turvallinen asukkaille.

Jätä kommentti