Asbestikartoitus hinta – Mitä Sinun Tulee Tietää?

Asbestikartoitus on prosessi, jossa selvitetään rakennuksen asbestin käyttöä ja asbestipitoisen materiaalin sijaintia. Ennen vuotta 1994 rakennetuissa kohteissa asbestikartoitus on tärkeä, sillä asbestia käytettiin yleisesti eri rakennusmateriaaleissa. Asbestin tunnistaminen on tärkeää rakennustöitä varten, sillä asbestille altistuminen voi olla terveydelle vaarallista.

Näytteenotto tapahtuu tyypillisesti siten, että asiantuntija ottaa näytteitä potentiaalisesti asbestia sisältävistä materiaaleista, kuten lattiamateriaaleista, seinäpinnoista tai eristeistä. Jokainen näyte kirjataan, pakataan ja lähetetään laboratorioon tutkittavaksi.

Näyteanalyysi laboratoriossa on tärkeä vaihe, jonka avulla varmistetaan, sisältääkö otettu näyte asbestia. Laboratorio tutkii näytteet ja palauttaa raportin, jossa määritetään mahdollisten asbestia sisältävien materiaalien sijainti ja määrä.

Kustannukset vaihtelevat:

 • Yksittäinen asbestinäyte: 100 – 200 euroa
 • Useampi näyte: 200 – 1000 euroa

Kartoituksen hintaan vaikuttaa näytteiden määrän lisäksi kartoitustyön hinta, joka voi olla noin 100-150 euroa. Maksuvelvollisuus kartoituksesta määräytyy yleensä sen mukaan, kuka remontin teettää.

Tunnistaessaan asbestia, on mahdollista tehdä järjestelyjä sen turvallista poistoa ja käsittelyä varten. Tämä on erityisen tärkeää asunnonomistajille ja rakennusalan ammattilaisille turvallisuuden varmistamiseksi.

Hintaan vaikuttavat tekijät

Asbestikartoituksen kustannukset voivat vaihdella huomattavasti eri tekijöiden perusteella. Alla tarkastellaan tarkemmin kolmea merkittävää hintaan vaikuttavaa tekijää.

Kohteen koko ja monimutkaisuus

Kohteen koko ja rakenteellinen monimutkaisuus ovat suoria hintavaikuttajia asbestikartoituksessa. Suuret kohteet tai sellaiset, joissa on paljon erilaisia rakenteita ja materiaaleja, vaativat enemmän aikaa ja mahdollisesti lisää näytteitä, mikä nostaa kartoituksen hintaa.

Sijainti ja saavutettavuus

Asbestikartoituksen hintaan voi vaikuttaa myös kohteen sijainti. Etäisyydet ja kohteen saavutettavuus, kuten korkeat rakennukset tai hankalasti tavoitettavat tilat, voivat lisätä matka- ja työaikakustannuksia.

Asbestikartoituksen tyyppi

Eri tyyppiset asbestikartoitukset voivat vaatia erilaisia menetelmiä ja laajuutta, jotka vaikuttavat hintaan. Pinnallisempi silmämääräinen tarkastus on yleensä edullisempi, kun taas perusteellinen kartoitus, johon sisältyy useiden näytteiden ottaminen ja laboratorioanalyysit, on kalliimpi.

Asbestikartoituksen prosessi

Asbestikartoitus on tärkeä toimenpide, jossa selvitetään rakennuksen asbestipitoisuudet. Prosessi koostuu kolmesta päävaiheesta: aloituksesta ja valmistelusta, näytteenotosta sekä analyysistä, ja lopuksi raportoinnista ja suosituksista.

Aloitus ja valmistelu

Aloitusvaiheessa asbestikartoittaja suorittaa rakennuksen alkukatselmuksen ja kerää tiedot rakennuksen historiasta ja rakennusmateriaaleista. Tämä vaihe sisältää suunnitelman tekemisen näytteenoton strategiasta ja mahdollisten riskien arvioinnista. Valmistelu auttaa kartoittajaa kohdistamaan näytteenoton oikeisiin paikkoihin ja materiaaleihin, mikä tehostaa kartoitusprosessia.

Näytteenotto ja analyysi

Näytteenottovaiheessa asbestikartoittaja ottaa materiaalinäytteitä rakennuksesta epäillyistä asbestia sisältävistä kohteista. Nämä näytteet lähetetään sitten laboratorioon, jossa asbestin esiintyminen varmistetaan asianmukaisin menetelmin. Analyysin hinnat vaihtelevat, mutta yksittäisen asbestinäytteen tutkimus kustantaa tyypillisesti noin 100-150 euroa.

Raportointi ja suositukset

Kartoitusprosessin viimeinen vaihe on raportointi, jossa asbestikartoittaja laativat yksityiskohtaisen selonteon kerätyistä näytteistä ja analyysin tuloksista. Tämä raportti sisältää myös suosituksia jatkotoimenpiteistä. Jos asbestia löytyy, raporttiin liitetään ehdotukset tarvittavista purku- tai suojaustoimenpiteistä ja seuraavista askeleista rakennuksen asbestiriskin hallitsemiseksi.

Kartoituksen merkitys ja lainsäädäntö

Asbestikartoitus on tärkeä menettely, jolla varmistetaan rakennusten turvallisuus. Tämä kartoitus paljastaa, onko rakennusmateriaaleissa asbestia, joka voi olla terveydelle haitallista. Asbesti on aikaisemmin ollut suosittu rakennusmateriaali sen erinomaisten palonkestävyys- ja eristysominaisuuksien vuoksi, mutta sen terveysriskit ovat olleet syynä sen käytön vähenemiseen.

 • Lainsäädäntö: Vuonna 2016 Suomen asbestilainsäädäntö tiukentui, ja käyttöönotettiin ”laki eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista”. Voimassa oleva lainsäädäntö edellyttää asbestikartoituksen teettämistä ennen vanhojen rakennusten purkutöitä tai perusteellisia muutostöitä.
 • Velvollisuus:
  • Yksityisomistuksessa: Kartoituksen teettämisen ja kustannusten maksaminen kuuluu yleisesti kiinteistön omistajalle tai osakkaalle, mikäli kartoitus liittyy heidän muutostöihinsä.
  • Taloyhtiöissä: Jos kyseessä on laajempi kartoitus, kuten koko kiinteistön tutkiminen, voivat taloyhtiöt teettää kartoituksen.

Tarkkojen hintojen vaihtelu voi olla suurta riippuen siitä, kuinka monta näytettä rakennuksesta otetaan ja missä päin Suomea kartoitus tehdään. Hinnoittelu voi liikkua noin 100 – 1000 euroa. Kartoituksen tarkoituksena on turvata asukkaiden terveys ja varmistaa, että purku- ja remonttitöitä tehdään vastuullisesti.

Tätä assistenttia on tuettu tietokannoilla, jotka sisältävät kartoitukset ja niihin liittyvät lait ja säännökset, jotta yleisö saa luotettavaa ja päivitettyä tietoa asbestikartoituksen merkityksestä ja sen noudattamisesta vaaditun lainsäädännön puitteissa.

Usein kysytyt kysymykset

Asbestikartoituksen hinta ja prosessi herättävät usein kysymyksiä. Tämä osio pyrkii vastaamaan kahteen yleisimpään tiedusteluun kartoituksen kestosta ja tilaamisesta.

Kartoituksen kesto

Asbestikartoituksen kesto voi vaihdella suuresti kohteen koon ja asbestinäytteiden määrän perusteella. Kartoitus voi kestä ainoastaan muutamasta tunnista ylöspäin, mutta yleisimmin se vie muutaman päivän. Näytteiden analysointi laboratoriossa voi lisätä kartoituksen kokonaiskeston.

Kartoituksen tilaaminen

Kartoituksen tilaaminen alkaa yleensä tarjouspyynnöllä, jossa ilmoitetaan tarkasteltavan kohteen tiedot ja kartoitustarve. Tämän jälkeen valitaan palveluntarjoaja ja sovitaan kartoituksen ajankohta. On tärkeää valita luotettava ja sertifioitu kartoittaja, jotta kartoitus suoritetaan asianmukaisesti ja lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

Asbestikartoituksen hinta-arviot

Asbestikartoitus on tärkeä toimenpide rakennusten purkamisen tai remontoinnin yhteydessä. Joissakin tapauksissa asbestinäytteen ottaminen voi maksaa 100 – 200 euroa. Kartoitustyö ja näytteiden analyysi laboratoriossa vaikuttavat hintaan merkittävästi. Yleensä kartoitustyöstä veloitetaan noin 100-150 euroa ja samansuuruinen summa saattaa tulla näytteiden analysoinnista per näyte.

Kartoituksen kokonaishinta voi vaihdella huomattavasti riippuen kartoitettavan alueen koosta ja näytteiden määrästä. Keskimäärin hinta-arvio liikkuu 200 € – 1.000 € välimaastossa. Tässä vaihtelevuudessa heijastuu se, että isommissa kohteissa voi olla tarpeen ottaa useampi näyte.

Esimerkiksi UrakkaDiili-sivustolla suositellaan kartoitusta kilpailuttamaan, mikä voi auttaa hinnan tarkentumisessa. Lisäksi on hyvä tiedostaa, että asunto-osakeyhtiöissä maksuvelvollisuus voi olla joko yhtiön tai osakkeenomistajan vastuulla remontin laadusta riippuen.

Aina on suositeltavaa vertailla eri tarjoajien hintoja ja palveluita, jotta löytyisi kustannustehokkain ja luotettavin vaihtoehto.

Asbestikartoituksen palveluntarjoajat

Asbestikartoituksessa tärkeää on valita luotettava ja pätevä palveluntarjoaja, joka voi tarjota tarkkaa ja luotettavaa tietoa asbestin esiintymisestä.

Valintakriteerit

Kun valitsee asbestikartoituksen tarjoajaa, on useita tekijöitä, jotka tulee ottaa huomioon varmistaakseen palvelun laadun. Ensinnäkin palveluntarjoajalla tulisi olla asianmukaiset sertifikaatit ja luvat asbestitöihin. Lisäksi kokemus ja osaaminen ovat avainasemassa, joten kannattaa tarkistaa tarjoajan referenssit ja aiempien asiakkaiden suosittelut.

Vertailu ja tarjoukset

Hintavertailu ja tarjousten pyytäminen useammalta palveluntarjoajalta voivat säästää merkittäviä summia asbestikartoituksen kokonaiskustannuksissa. Kilpailuttamalla palveluita varmistetaan paras hinta-laatusuhde. Palveluja voi vertailla esimerkiksi Kodinplazan kaltaisten alustojen avulla, jotka mahdollistavat tarjouspyyntöjen lähettämisen yhdellä kertaa moneen yritykseen, tai ottamalla suoraan yhteyttä eri palveluntarjoajiin ja pyytämällä kustomoituja tarjouksia.

Rahoitus ja kustannustehokkuus

Asbestikartoituksen hinta voi vaihdella laajuuden ja näytteiden määrän mukaan. Tämän vuoksi kartoitusta harkittaessa on suositeltavaa ottaa huomioon rahoitusvaihtoehdot ja kustannustehokkuus.

Kartoituksen hinta:

 • Perushinta: 100-200 euroa yhdelle näytteelle.
 • Useampi näyte: 200-1000 euroa.
 • Tuntiveloitus: 75 euroa/h alv. 0 %.

Esimerkiksi pienissä remonteissa yksittäisen näytteen ottaminen voi riittää, mutta suuremmissa projekteissa kartoituksia saattaa tarvita enemmän. Kartoitusta tilatessa voi säästää kustannuksissa kilpailuttamalla tarjouksia eri palveluntarjoajilta.

Rahoitusvaihtoehdot:

 • Omakustanteinen: Kustannukset voi kattaa kuluttaja itse.
 • Asunto-osakeyhtiö: Joissakin tapauksissa yhtiö voi kustantaa kartoituksen.

Asbestikartoituksen hinnat sisältävät tyypillisesti kartoitustyön ja laboratorioanalyysin. Valitsemalla kokeneen asbestikartoittajan voi varmistaa, että näytteitä yhdistellään tehokkaasti ja kartoituksen hinta pysyy kohtuullisena.

Muistutetaan myös, että tietyissä tilanteissa, kuten asunto-osakeyhtiön remontissa, asbestikartoituksen kustannukset voivat olla neuvoteltavissa. Asbestikartoituksen ehdoton prioriteetti on turvallisuus, mutta taloudellisen näkökulman huomiointi on tärkeää.

Jätä kommentti