Homealtistus oireet: Tunne ja tunnista asuntoon liittyvät terveyshaitat

Homealtistuksen oireet johtuvat yleensä rakennusten kosteusvaurioista, jotka tarjoavat suotuisan ympäristön homesienien kasvulle. Vaurioituneissa rakennuksissa oleskelevat henkilöt saattavat kokea erilaisia terveysoireita, jotka ilmenevät usein ärsytysoireina ja hengitystievaivoina.

Tyypillisiä oireita ovat:

 • Hengitystieoireet, kuten nuha, yskä ja hengenahdistus
 • Iho-oireet, kuten ihottuma ja kutina
 • Silmien ärsytysoireet, kuten punaisuus ja kirvely
 • Yleisoireet, kuten väsymys, päänsärky ja lihas- sekä nivelkivut

Nämä oireet eivät välttämättä ole spesifisiä homealtistukselle, mutta niiden ilmaantuessa tulisi harkita sisäilman laadun tarkistamista varsinkin, jos ne pahenevat tietyissä ympäristöissä.

Homealtistuksen oireet voivat vaihdella henkilöstä riippuen, ja jotkut saattavat olla herkempiä kuin toiset. Homeen aiheuttamat terveysongelmat voivat myös edetä vakavammiksi, mikäli altistus jatkuu pitkään. Tämän vuoksi on tärkeää tunnistaa varhaiset merkit ja ryhtyä toimiin sisäilmaongelmien korjaamiseksi.

Oireiden Tunnistaminen

Tunnistettaessa homealtistuksesta johtuvia oireita on tärkeää erottaa ne muista mahdollisista sairauksista. Seuraavat alaotsikot käsittelevät yleisiä oireita, jotka voivat viitata homealtistukseen.

Hengitystieoireet

Henkilöillä, jotka ovat altistuneet homeelle, voi ilmetä nuhaa, äänen käheyttä ja kuivaa yskää. Näistä oireista kärsivän voi olla vaikea hengittää ja he saattavat kokea hengenahdistusta tai hengityksen vinkumista, mikä pahimmillaan voi johtaa astman pahenemiseen tai sen syntymiseen.

Iho-oireet

Homealtistus voi aiheuttaa iholle erilaisia reaktioita, kuten ihottumaa tai kutinaa. Nämä oireet voivat ilmetä kehon eri osissa ja olla välittömiä tai viivästyneitä.

Silmäoireet

Silmäoireisiin kuuluu usein silmien ärsytystä tai kirvelyä. Henkilö voi kokea myös vetistämistä tai punaisuutta, mikä voi vaikeuttaa näkemistä.

Neurologiset Oireet

Neurologisten oireiden kirjoon kuuluvat esimerkiksi päänsärky ja huimaus. Lisäksi voidaan kokea väsymystä ja yleistä sairauden tunnetta, joskus jopa lihas- ja nivelkipuja.

Riskiryhmät ja Vaikutusalttius

Homealtistumisella tarkoitetaan ihmisen altistumista sisäilmassa oleville homeille ja niiden tuottamille mikrobeille sekä toksiineille. Vaste altistumiselle voi vaihdella merkittävästi yksilöstä riippuen ja tietyt ryhmät ovat erityisen alttiita homeen aiheuttamille terveysongelmille.

Erittäin herkkiä ryhmiä ovat:

 • Lapset: Immuunijärjestelmän kehittyessä lapset ovat erityisen herkkiä erilaisille ympäristötekijöille, kuten homeille.
 • Ikääntyneet: Iän myötä immuunivaste voi heikentyä, mikä tekee vanhemmista ihmisistä alttiimpia homeiden aiheuttamille terveysvaikutuksille.
 • Immunosuppressiivisessa hoidossa olevat: Lääkehoito, joka heikentää immuunijärjestelmää, lisää alttiutta infektioille, mukaan lukien homesienien aiheuttamat infektiot.
 • Kroonisia keuhkosairauksia sairastavat: Esimerkiksi astmaatikot ja keuhkoahtaumatautia sairastavat ovat alttiimpia homealtistuksen negatiivisille vaikutuksille.
 • Allergiaa sairastavat: Allergiasta kärsivät voivat olla yliherkkiä homeille, mikä voi pahentaa allergiaoireita.

Yleisiä vaikutuksia altistukselle ovat:

 • Hengitysteiden ärsytysoireet, kuten yskä ja hengenahdistus
 • Ihon ärsytysoireet, kuten ihottumat ja kutina
 • Väsymys ja päänsärky

Altistuksen kesto ja altistumisen intensiteetti voivat myös vaikuttaa oireiden vakavuuteen. Pitkäaikainen altistuminen voi johtaa kroonisiin terveysongelmiin, ja erityisesti kosteus- ja homevaurioista kärsivissä rakennuksissa oireet voivat paheta. On tärkeää tunnistaa ja korjata mahdolliset homevauriot varhaisessa vaiheessa, jotta voidaan ehkäistä homealtistuksen aiheuttamia terveysriskejä.

Ennaltaehkäisy ja Vähentäminen

Tehokas homealtistuksen ennaltaehkäisy ja oireiden vähentäminen edellyttävät toimivaa ilmanvaihtoa, homeiden huolellista poistamista ja kosteuden hallintaa.

Ilmanvaihdon Merkitys

Ilmanvaihdon optimointi on keskeinen toimenpide sisäilman laadun parantamisessa. Riittävä ilmanvaihto auttaa poistamaan sisäilmasta kosteutta ja homeitiöitä, mikä vähentää niiden kasvun riskiä.

 • Säännöllinen ilmanvaihtojärjestelmän huolto: Tarkista ja puhdista suodattimet säännöllisesti.
 • Ilmavirran tehostaminen: Varmista, että huoneissa on riittävä ilmanvaihto etenkin kosteutta tuottavissa tiloissa, kuten kylpyhuoneessa.

Homeen Poistaminen

Homekasvustojen huolellinen poistaminen on välitön toimenpide altistuksen ehkäisemiseksi. Kun home on havaittu, se tulee poistaa viipymättä ammattilaisten toimesta.

 • Ammattimainen remedioiminen: Käytä lisensoituja ammattilaisia homeen poistossa.
 • Ennaltaehkäisevä siivous: Puhdista ja desinfioi pinnat, joilla mahdollinen homekasvusto tai sen itiöt saattavat pesiytyä.

Kosteuden Hallinta

Kosteuden hallinta on kriittinen elementti homeongelmien ehkäisemisessä. Pysyvä ratkaisu vaatii veden tunkeutumisen estämistä rakennuksessa ja kosteuden syntykohteiden kontrollointia.

 • Vesivahinkojen nopea korjaus: Korjaa vuodot ja vesivahingot välittömästi niiden havaitsemisen jälkeen.
 • Ilmankostuttimien ja -kuivaimien käyttö: Säädä sisäilman kosteustaso sopivaksi käyttäen kostuttimia tai kuivaimia tarpeen mukaan.

Diagnostiikka ja Testaus

Homealtistumisen oireet voivat olla moninaiset ja epämääräiset, minkä vuoksi tarkka diagnostiikka on keskeistä. Diagnoosiprosessi noudattaa yleisiä terveydenhuollon periaatteita ja voi sisältää seuraavia vaiheita:

Anamneesi: Potilaan oirehistorian kartoitus on ensiarvoisen tärkeää. Lääkäri kysyy potilaan oireista, niiden kestosta sekä mahdollisista yhteyksistä homealtistukseen.

Kliininen tutkimus: Tässä vaiheessa lääkäri tekee perusteellisen fyysisen tutkimuksen keskittyen erityisesti hengitysteihin ja ihoon.

Laboratoriotestit:

 • Verikokeet: Tulehdusarvojen mittaus (esim. CRP) ja mahdollisten allergeenispesifisten IgE-vasta-aineiden tarkistus.
 • Punktio: Jos astmaa epäillään, voidaan tehdä keuhkojen toimintaa mittaavia testejä.

Altistuskoe: Jos epäily jatkuu, voidaan tehdä altistuskoe, jossa potilasta altistetaan kontrolloidusti homeille laboratorio-olosuhteissa seuraten oireiden kehittymistä.

Rakennuksen tutkiminen: Lisäksi on olennaista selvittää, onko potilaan oireilun ja rakennuskohtaisen kosteus- tai homevaurion välillä yhteys. Asiantuntijat voivat arvioida rakennuksen kuntoa.

Taulukko 1: Homealtistumisen diagnostiikan vaiheet

VaiheSelostus
AnamneesiOireiden ja altistumisen historian kartoittaminen
Kliininen tutkimusFyysinen tutkimus, painottaen hengitys- ja iho-oireita
LaboratoriotestitVeri- ja mahdolliset hengitystietestit
AltistuskoeKontrolloitu altistus siedettävyyden arvioimiseksi
Rakennuksen tutkiminenKosteus- ja homevaurioiden selvittäminen

Diagnostiikan tarkoituksena on erottaa homealtistuksen aiheuttamat oireet muista mahdollisista syistä ja terveysongelmista, jotta voidaan suunnitella tehokas hoito ja ennaltaehkäisy.

Hoidon Periaatteet

Hometalossa altistumisen oireiden hoito perustuu oireiden hallintaan ja altistuksen välttämiseen. Lääkkeellinen hoito ja elämäntapamuutokset ovat ensisijaisia keinoja, ja on tärkeää noudattaa terveydenhuollon ammattilaisten suosituksia.

Lääkkeellinen Hoito

 • Antihistamiinit: Lievittävät allergiaoireita kuten nenän kutinaa ja ärsytystä.
 • Keuhkoputkia laajentavat lääkkeet: Helpottavat hengitystieoireita astmaatikoilla.

Elämäntapamuutokset

 • Homealtistuksen vähentäminen: Vältetään hometaloja ja -tiloja.
 • Sisäilman laadun parantaminen: Käytetään ilmanpuhdistimia ja säännöllistä siivousta.

Ammattilaisten Suositukset

 • Asiantuntijan tekemä sisäilmatutkimus: Selvittää, onko oireiden syy hometalo.
 • Seuranta ja arviointi: Säännölliset terveystarkastukset mahdollisten pitkäaikaishaittojen estämiseksi.

Seuraukset Pitkäaikaiselle Altistumiselle

Pitkäaikainen altistuminen homeille voi vaikuttaa terveyteen monin tavoin. Homeen sisältämät myrkylliset aineet, kuten mikrobitoksiinit, voivat aiheuttaa erilaisia terveysongelmia, erityisesti kun altistus on jatkuvaa ja pitkäkestoista.

Fyysiset oireet:

 • Hengitystieongelmat: Jatkuva yskä, hengenahdistus ja astmakohtaukset.
 • Iho-oireet: Kutina, punoitus ja ihottuma.
 • Silmäongelmat: Ärsytys ja vetistys.

Psykologiset vaikutukset:

 • Neurologiset oireet: Päänsäryt ja huimaus.
 • Kognitiiviset heikkenemiset: Vaikeudet keskittyä ja muistihäiriöt.

Immuunijärjestelmään kohdistuvat vaikutukset:

 • Krooninen väsymys: Jatkuva väsymystila ilman selvää syytä.
 • Infektiokierteet: Toistuvat infektiot johtuen immuunijärjestelmän heikentymisestä.

Yksilöiden kokemat oireet voivat vaihdella, riippuen henkilön herkkyydestä homeille, altistumisen ajasta sekä altistumisen asteesta. Pitkäaikainen altistus voi lisätä riskiä sairastua vakavampiin terveysongelmiin, kuten keuhkoahtaumatautiin tai joihinkin autoimmuunisairauksiin. Henkilöitä, jotka kärsivät kroonisista hengitystieongelmista, kuten astmasta, kehotetaan välttämään homeisiin ympäristöihin joutumista erityisen varovaisesti.

Homealtistuksen Oikeudelliset Näkökohdat

Homealtistus on ajankohtainen aihe, joka nousee esiin usein kiinteistöjen kosteus- ja homevaurioiden yhteydessä. Oikeudelliset näkökohdat keskittyvät tyypillisesti asumisterveyteen, työsuojeluun ja kuluttajansuojaan.

Asumisterveyslainsäädäntö määrittelee, että asunnon on täytettävä terveydelliset vaatimukset. Mikäli kosteus- ja homevaurioita ilmenee, asunnon omistajalla tai hallinnanpitäjällä on velvollisuus korjata tilanne. Asumisterveysasetus antaa viranomaisille mahdollisuuden määrätä toimenpiteitä asumisterveyden vaarantumisen estämiseksi.

Työsuojelulainsäädännössä korostuu työntekijöiden oikeus turvalliseen työympäristöön. Työnantajan on huolehdittava, etteivät työtilat aiheuta terveyshaittaa, mukaan lukien homealtistusta. Työsuojeluviranomaiset voivat puuttua asiaan, mikäli työpaikan olosuhteet eivät ole lainmukaiset.

Kuluttajansuojan piirissä homevauriot voivat nousta esille kauppatilanteissa. Ostajalla on oikeus odottaa, että kiinteistö vastaa myyjän antamia tietoja ja kauppasopimuksessa mainittua kuntoa. Piilevien vikojen, kuten homevaurioiden, ilmetessä ostajalla saattaa olla oikeus hinnanalennukseen tai jopa kaupan purkuun.

Rakennuslainsäädäntö velvoittaa rakennusten suunnittelijat ja rakentajat noudattamaan rakennusmääräyksiä, jotka on suunniteltu estämään kosteusvaurioita. Mikäli määräyksiä laiminlyödään, on mahdollista, että vastuuseen voidaan vaatia suunnittelijoita, rakentajia tai muita rakennushankkeeseen osallistuneita.

Jätä kommentti