Homekoiratutkimus – Asiantuntijaopas Kosteusvaurioiden Etsintään

Homekoiratutkimus on menetelmä, jossa koulutettua koiraa käytetään tunnistamaan ja paikallistamaan home- ja mikrobivaurioita rakennuksissa. Koirien hajuaisti on ihmisen hajuaistiin verrattuna huomattavasti tarkempi, ja se pystyy havaitsemaan pieniäkin mikrobiperäisiä hajuja, joita ihmiset eivät yleensä aistisi.

Menetelmä on kehitetty auttamaan omistajia ja asiantuntijoita sisäilmaongelmien tunnistamisessa, erityisesti silloin, kun näkyviä merkkejä vaurioista ei ole havaittavissa. Se on osoittautunut arvokkaaksi työkaluksi monenlaisissa tilanteissa:

 • Ennen asunnon ostoa: Ostajat voivat käyttää homekoiratutkimusta varmistamaan kiinteistön kunnon.
 • Mikrobivaurioiden paikallistamisessa: Homekoira voi paikallistaa vaurion tarkasti ilman rakenteiden purkamista.
 • Oireilun syiden selvittämisessä: Jos asukkaat kärsivät oireista, jotka viittaavat mahdolliseen homeongelmaan, koirat voivat auttaa ongelman lähteen löytämisessä.

Homekoiratutkimus perustuu koulutuksen saaneiden koirien kykyyn haistaa homeen ja muiden mikrobien tuottamia hajuja. Koirat voivat ilmaista hajujen lähteet, ja näin antaa viitteitä mahdollisista rakenteiden vaurioista. Tutkimus voi säästää aikaa ja kustannuksia, koska se vähentää tarvetta tehdä invasiivisia ja usein kalliita rakenteellisia tutkimuksia.

Koiran Valinta ja Koulutus

Valinnassa ja koulutuksessa painotetaan koiran soveltuvuutta tehtävään, terveyttä ja kykyä työskennellä erilaisissa ympäristöissä.

Valintaprosessi

Valintaprosessissa korostetaan ensisijaisesti koiran terveyttä ja luonnetta. Potentiaalisen homekoiran tulee olla tasapainoinen, sosiaalinen ja työhaluinen. Rotu ei ole määrittävä tekijä, vaan tärkeämpää on koiran kyky oppia ja sopeutua monipuolisiin työskentelyolosuhteisiin.

 • Terveydentila: Terve koira, ei perinnöllisiä sairauksia.
 • Luonne: Utelias ja leikkisä, mutta myös rauhallinen ja keskittynyt.
 • Fyysinen kyvykkyys: Pystyy liikkumaan ketterästi eri tiloissa.

Peruskoulutus

Peruskoulutuksen aikana koiralle opetetaan perustaitoja, kuten kuuliaisuus, perustottelevaisuus ja avustavien käytösten omaksuminen. Koiran on kehitettävä vahvaa luottamusta ohjaajaansa ja oppia työskentelemään häiriötekijöistä huolimatta.

 • Perustottelevaisuus: Istuminen, maahanmeno, luoksetulo.
 • Häiriönsieto: Harjoittelua erilaisissa ympäristöissä.
 • Luottamus ohjaajaan: Vahvistaa yhteistyötä ja kommunikaatiota.

Erikoistuminen Homekoiraan

Erikoistumisvaiheessa keskitytään hajuerottelukyvyn kehittämiseen ja koiran kykyyn tunnistaa kosteusvaurioihin liittyvät mikrobit. Koulutus on progressiivista ja siihen kuuluu harjoituksia, joissa koiraa opetetaan merkkaamaan homeen hajua niin, että se voi luotettavasti ilmaista sen läsnäolon.

 • Hajutunnistus: Harjoitellaan erityisesti homeelle tyypillisten hajujen tunnistamista.
 • Merkkaustapa: Koiralle opetetaan tapa, jolla se ilmoittaa löydöstään.
 • Käytännön sovellukset: Treenataan koiraa erilaisissa olosuhteissa ja rakennuksissa.

Homekoiratutkimuksen Menetelmät

Homekoiratutkimuksessa käytetään erityisesti koulutettuja koiria tunnistamaan mikrobiperäisiä hajuja rakenteista ja materiaaleista. Menetelmä tarjoaa rikkomattoman tavan asioiden selvittämiseen.

Hajuanalyysi

Koulutetut koirat haistavat homeen ja muut mikrobiperäiset hajut erittäin tarkasti. Koirien herkkä hajuaisti mahdollistaa piilotettujen, ihmisen nenälle huomaamattomien ongelmien löytämisen. Ne voivat ilmaista jopa erityyppiset mikrobit, kuten homeet tai hiivat.

Tutkimuskohteet

Homekoiratutkimus soveltuu monenlaisiin kohteisiin, kuten:

 • Asuinrakennukset
 • Toimistotilat
 • Koulu- ja päiväkotirakennukset
 • Historialliset kohteet

Koirat tutkivat kaikki nämä alueet ilman rakenteiden rikkomista, mikä säästää aikaa ja rahaa.

Tulosten Tulkinta

Tutkimuksen tulosten tulkinta vaatii ammattitaitoa. Havainnot kirjataan ylös ja ne tulee arvioida yhdessä muiden sisäilmaongelmiin viittaavien tietojen, kuten kosteusmittausten ja visuaalisten tarkastusten, kanssa. Koiran merkkaamien kohtien tarkempi tutkimus auttaa määrittämään jatkotoimenpiteet.

Tutkimuksen Hyödyt ja Rajoitukset

Homekoiratutkimus tarjoaa tarkan ja nopean tavan tunnistaa homevaurioita, mutta menetelmällä on myös omat rajoitteensa.

Tarkkuus ja Tehokkuus

Homekoirat ovat koulutettuja tunnistamaan mikrobiperäisiä hajuja, jotka ihmisen nenä ei havaitse. Homekoiratutkimuksen hyötyjä ovat:

 • Koiran erittäin herkkä hajuaisti mahdollistaa homeen havaitsemisen jopa piilossa olevista paikoista, kuten sisäseinistä tai lattioiden alta.
 • Tutkimus on non-invasiivinen, eli rakenteita ei tarvitse vaurioittaa näytteiden ottamiseksi.

Rajoitteet ja Haasteet

Vaikka homekoiratutkimus on tehokas, se ei ole virheetön:

 • Koiran työskentelyä saattavat häiritä vieraat hajut, mikä voi vaikuttaa tulosten tarkkuuteen.
 • Koiran merkkaama kohta kertoo homeen tai kosteuden läsnäolosta, mutta ei anna detaljeja itse vaurion laajuudesta tai syystä.

Homekoirien Työhyvinvointi

Homekoirat ovat arvokas resurssi sisäilmaongelmien tunnistamisessa, ja niiden hyvinvointi on välttämätöntä tulosten luotettavuuden ja työn jatkuvuuden kannalta.

Työolosuhteet

Työolosuhteiden merkitys homekoirille on suuri. Koirien tulee työskennellä ympäristössä, joka tukee niiden keskittymistä ja motivaatiota, mutta samalla suojaa niitä liialliselta rasitukselta ja stressiltä. Optimaaliset työolosuhteet sisältävät riittävät lepoajat tehtävien välillä, mahdollisuuden fyysiseen toimintaan sekä asianmukaisen ilmanlaadun.

 • Lepoajat: Tarpeelliset tauot työtehtävien välissä
 • Aktiivisuus: Mahdollisuudet liikuntaan työpäivän aikana
 • Ilmanlaatu: Puhtaan hengitysilman takaaminen

Terveys ja Huolenpito

Terveys ja huolenpito ovat yhtä tärkeitä kuin hyvät työolosuhteet. Homekoirien terveyden valvonta ja ennaltaehkäisevä hoito ovat perusta niiden kyvylle suorittaa tehtäviään tehokkaasti. Koirien säännölliset terveystarkastukset ja rokotukset ovat olennaisia, ja erityistä huomiota kiinnitetään ihon, hampaiden sekä limakalvojen kuntoon.

 • Terveystarkastukset: Määräajoin suoritettavat terveyscheckit
 • Rokotusohjelmat: Ajan tasalla pidettävä rokotusten seuranta
 • Hyvinvointi: Jatkuva seuranta ja nopea reagointi mahdollisiin terveysongelmiin

Terveys ja hyvinvointi ovat avainasemassa, jotta homekoirat voivat jatkaa korvaamattoman työnsä suorittamista sisäilmaongelmien parissa.

Lainsäädäntö ja Standardit

Homekoiratutkimus on menetelmä, jossa koulutettuja koiria käytetään rakenteellisten homevaurioiden havaitsemiseen. Vaikka käytäntö ei ole yhtä yleistä joka maassa, Suomessa se on saanut tunnustusta osana rakennusten kuntoarviointia. Lainsäädännön ja standardien näkökulmasta on tärkeää huomioida, että homekoiratutkimus ei korvaa perusteellisia rakenteellisia tutkimuksia.

Lainsäädäntö:
Homekoiratutkimuksen käyttö rakennusten kuntoarvioinnissa ei ole erikseen säädeltyä lainsäädännön kautta Suomessa. Kuitenkin alalla noudatetaan yleisiä ohjeita ja suosituksia, jotka liittyvät rakentamiseen ja sisäilman laatuun.

 • Rakennusten kosteus- ja homevauriot: Rakennuksen omistajan/ylläpitäjän on huolehdittava, että rakennukset ovat terveellisiä ja turvallisia käyttää (Rakennuslaki 117-C/2018).
 • Sisäilman laatu: Työtilojen osalta lainsäädäntö (Työturvallisuuslaki 738/2002) määrittelee, että työnantajan on varmistettava työntekijöiden turvallisuus ja terveys.

Standardit:
Vaikka homekoiratutkimukselle ei ole olemassa erityisiä standardeja, sovelletaan olemassa olevia standardeja sisäilman laadun ja rakenteiden tutkimisessa.

 • SFS-EN ISO 16000 -standardisarja: Sisältää ohjeet sisäilman mittauksiin ja näytteenottoon.
 • VTT ohjeet ja suositukset: Valtion teknillinen tutkimuskeskus tarjoaa ohjeistusta rakennusten kosteusvaurioiden tutkimiseen.

On tärkeä muistaa, että vaikka homekoirat tarjoavat nopean ja rikkomattoman tavan havaita mahdolliset ongelmat, tulokset täytyy aina varmistaa muilla menetelmillä ja asiantuntijoiden toimesta osana kokonaisvaltaista kuntoarviota.

Case-Esimerkkejä Homekoiratutkimuksista

Kun perhe huomasi jatkuvaa nuhaa ja silmäoireita, he päättivät kutsua homekoiran. Koira löysi piilossa olleen kosteusvaurion, joka oli aiheuttanut homeen kasvua seinärakenteissa. Tämä esimerkki korostaa sitä, kuinka homekoira voi paikantaa ongelma-alueet, joita ihminen ei välttämättä havaitse.

Toisessa tapauksessa kiinteistönvälittäjä suositteli homekoiratutkimusta ennen vanhan talon myyntiä. Tarkastus paljasti useita ongelmakohtia, jotka voitiin korjata ennen kauppojen tekemistä, mikä paransi kiinteistön arvoa ja vähensi ostajan riskejä.

Koulurakennuksessa, jonka sisäilmaongelmista valitettiin, homekoiratutkimus osoitti suuria mikrobivaurioita eri puolilla rakennusta. Tämä johti perusteellisiin korjaustoimenpiteisiin ja sisäilman laadun parantumiseen.

Yhteenvetona voidaan todeta, että homekoiratutkimukset ovat arvokas työkalu niin yksityisille kotitalouksille kuin julkisen sektorin rakennustenkin ylläpidossa. Ne tarjoavat luotettavan menetelmän sisäilmaongelmien havaitsemiseen ja mahdollistavat tarkemman korjaussuunnitelman laatimisen.

Jätä kommentti