Vanhan talon haju – pitääkö olla huolissaan?

Vanhoissa taloissa hajut voivat muodostua monista lähteistä, ja niiden tunnistaminen on askel kohti viihtyisämpää sisäilmaa.

Tyypilliset hajulähteet vanhoissa taloissa

 • Kosteus: Usein vanhan talon epämääräiset hajut liittyvät kosteuteen ja sen aiheuttamiin ongelmiin rakenteissa.
 • Biologinen kasvu: Homeitiöt ja bakteerit voivat kasvaa rakenteissa ja irtaimistossa, aiheuttaen tunnistettavan, tunkkaisen hajun.

Rakenteiden ikääntyminen ja hajun muodostuminen

 • Materiaalien hajoaminen: Ajan myötä rakennusmateriaalit, kuten puu ja kreosoottipahvi, voivat hajota ja aiheuttaa omaleimaisia hajuja.
 • Ilmanvaihdon puutteet: Ilman riittämätön kierto ja huono ilmanvaihto voivat tehdä hajusta pysyvän ja vaikeasti poistettavan.

Terveysnäkökohdat ja huolenaiheet

Vanhan talon haju voi olla merkki erilaisista sisäilmaongelmista, jotka saattavat aiheuttaa terveysriskejä asukkaille. On tärkeää tunnistaa ja korjata nämä ongelmat varhaisessa vaiheessa.

Hajuherkkyys ja sisäilman laatu

Hajuherkkyys on yleistynyt, ja sisäilman laadun merkitys korostuu entisestään. Voimakkaat hajut vanhoissa rakennuksissa voivat osoittaa piileviä ongelmia, kuten homeen tai mikrobikasvustojen läsnäoloa, jotka voivat vaikuttaa ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Erityisesti pitkäaikainen altistuminen huonolle sisäilmalle voi johtaa monenlaisiin oireisiin, kuten:

 • Päänsärky
 • Väsymys
 • Silmä-, nenä- ja kurkkuvaikeudet
 • Hengitystieongelmat

Homeen ja kosteusvaurioiden merkitys

Homeitiöt ja muut biologisten kasvustojen jäämät ovat tunnettuja hajunlähteitä vanhoissa taloissa. Kosteusvauriot luovat ihanteelliset olosuhteet homeen kasvulle, mikä voi merkittävästi heikentää sisäilmaa. Homeen ja kosteusvaurioiden tunnistaminen on avainasemassa, sillä ne voivat aiheuttaa monenlaisia terveysongelmia, joista jotkut ovat vakavia, kuten:

 • Astman paheneminen
 • Allergiset reaktiot
 • Immunologiset ja toksikologiset ongelmat

Kosteusvaurioiden korjaaminen ja sisäilman parantaminen voivat merkittävästi lisätä asumisviihtyvyyttä ja vähentää terveyshaittoja.

Tunnistaminen ja arviointi

Tunnistettaessa hajuja vanhassa talossa on tärkeää toimia huolellisesti ja systemaattisesti. Haju voi viitata piilossa oleviin ongelmiin, joiden korjaaminen on välttämätöntä rakennuksen kunnon ja asukkaiden terveyden kannalta.

Hajutestaus ja hajun lähteen paikallistaminen

Hajun lähteen tunnistaminen alkaa hajutestauksella, joka voi olla niinkin yksinkertainen kuin talossa vierailun jälkeen tehtävä hajuaistinvarainen arviointi. Kun on ollut poissa rakennuksesta pidemmän aikavälin, voi poikkeavan hajun huomata paremmin. Tavoitteena on paikallistaa alueet, kuten kylpyhuoneet, joissa lämpö ja kosteus voivat edistää hajuongelmien syntyä. On tarkistettava mahdolliset homekasvustot suihkutiloissa ja selvitetään, onko vesivuotoja lavuaarien tai WC-tilojen ympärillä.

Asiantuntijoiden tekemä hajuongelmien arviointi

Jos hajutestaus viittaa ongelmaan, on suositeltavaa kääntyä asiantuntijoiden puoleen. Rakennusteknisen osaamisen omaavat asiantuntijat pystyvät arvioimaan rakenteiden kuntoa ja mahdollisia vaurioita syvällisemmin. He voivat käyttää muun muassa homekoiria tai ottaa viljelynäytteitä, jotka auttavat tunnistamaan mikrobeja, kuten homeita ja bakteereja. Asiantuntija-arviointi on luotettava tapa määrittää, onko vanhan talon haju todisteena piilevästä ongelmasta, kuten kosteusvauriosta tai homeesta.

Hajunpoisto ja korjaustoimenpiteet

Vanhan talon erilaiset hajut voivat olla merkki useista ongelmista, mutta onneksi ne ovat usein korjattavissa. Ensisijaisesti tärkeää on lähestyä hajunpoistoa järjestelmällisesti, etenemällä ilmanvaihdon parantamisesta aina tarvittaviin rakenteellisiin korjauksiin.

Ilmanvaihdon parantaminen ja kosteudenhallinta

Jos vanhassa talossa ilmenee epämiellyttäviä hajuja, ensimmäinen askel on usein ilmanvaihdon parantaminen. Vanhoissa taloissa ilmanvaihto ei välttämättä ole riittävä, ja se voi aiheuttaa kosteusongelmia, jotka puolestaan johtavat hajuongelmiin.

 • Kosteustason tarkkailu: Käytä kosteusmittaria sisäilman kosteuden seurantaan.
 • Ilmanvaihdon tehostaminen: Asenna tarvittaessa lisää ilmanvaihtoventtiileitä tai käytä energiatehokasta ilmanvaihtokonetta.

Korjausrakentaminen ja hajun eliminointi

Jos ilmanvaihdon parantaminen ei poista hajuja, voi olla kyse vakavammasta ongelmasta, kuten kosteusvauriosta tai homeesta.

 • Kosteusvaurioiden korjaus: Vaurioituneet rakenteet tulee uusia ja varmistaa, että kosteuden syynä olevat ongelmat, kuten sadevesien riittämätön ohjaus pois rakennuksen luota, korjataan.
 • Homeen poistaminen: Jos talossa havaitaan homevaurioita, tulee homeen poistaminen jättää ammattilaisten tehtäväksi.

Ennaltaehkäisy ja ylläpito

Vanhan talon haju voi usein olla hallittavissa ennaltaehkäisevillä toimilla ja tehostetulla ylläpidolla. Keskeisessä roolissa ovat kosteuden torjunta ja riittävän ilmanvaihdon varmistaminen.

Kosteuden hallinnan ratkaisut

Kosteus on vanhojen talojen yleisin hajuongelmien aiheuttaja. On tärkeää ohjata sadevedet pois rakennuksen perustuksista sadevesijärjestelmien ja kunnollisten rännien avulla. Lisäksi salaojitus voi olla tarpeen varmistamaan, ettei vesi pääse kertymään rakenteisiin. Lumien sulamisvesien valuminen pois rakennuksen pohjan ympäriltä on varmistettava, jotta kosteusvaurioita ei pääse syntymään.

 • Rakenteiden vedeneristys: Tarkista ja korjaa tarvittaessa sokkelin ja seinien vedeneristys.
 • Maan kaltevuus: Varmista, että maaperä viettää poispäin rakennuksesta.
 • Katujen ja kattojen kunnossapito: Huolehdi, että kattokaivo ja -rännit ovat puhtaita ja ehjiä.

Säännöllinen ylläpito ja tarkastukset

Säännöllinen ylläpito auttaa tunnistamaan ja ehkäisemään hajuongelmia ajoissa. Tarkastukset tulisi suorittaa sekä sisä- että ulkotiloissa ja ne tulisi keskittyä erityisesti mahdollisten kosteuden lähteiden havaitsemiseen. Ilmanvaihdon tehostaminen, kuten tuuletusräppänöiden käyttö ja mekaanisen ilmanvaihdon huolto, on avainasemassa ilman laadun parantamisessa.

 • Vuotuinen tarkistuslista:
  • Katto- ja sadevesijärjestelmän tarkistus
  • Salaojien ja viemärien kunnon tarkistus
  • Ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestelmien huolto
 • Tuuletusstrategiat:
  • Käytä mekaanista ilmanvaihtoa tai tuuletinpakkoasennuksia
  • Aseta tuuletusaikoja päivittäin luonnollisen ilmanvaihdon varmistamiseksi

Muista, että ehkäisevä huolto ja säännölliset tarkistukset voivat säästää suuremmilta korjauksilta pitkällä tähtäimellä.

Jätä kommentti