Homekoira ja sen käyttö

Homekoirien käyttö on viime vuosikymmeninä kehittynyt merkittävästi. Alkujaan koirien erinomaisia hajuaistimuksia käytettiin metsästykseen ja pelastustehtäviin. Ajan myötä huomattiin, että niiden aistiherkkyyttä voidaan hyödyntää monilla muillakin aloilla, kuten homeenetsinnässä rakennuksista.

Ensimmäiset askeleet homekoirien käyttöön liittyen otettiin tunnistamaan homeita ja muita mikrobeja, jotka aiheuttavat ongelmia sisätiloissa. Monet rakennusten omistajat pyrkivät paljastamaan piilotetut home- ja kosteusvauriot, mikä heijastuu homekoiran roolin kasvamisessa sisäilmaongelmien ratkaisijana.

Koulutus osalta kehitys on ollut huomattavaa. Homekoirien ja niiden ohjaajien koulutuksessa painotetaan koiran aistiherkkyyden hyödyntämistä ja erilaisten homeiden ja lahojen tuoksujen erottamista. Koulutusohjelmien kehitys on mahdollistanut, että koira voi luotettavasti ilmaista, milloin ja missä home ongelma sijaitsee.

Suomessa homekoirien kouluttaminen on saanut rakenteellisen muodon, kun tarjolle on tullut ammatilliseen osaamiseen tähtääviä koulutuksia. Esimerkiksi Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä toteuttaa homekoiraohjaajien koulutusta, joka kestää noin 1,5 vuotta.

Koulutuksen tehostamisen myötä on luotu myös paremmat edellytykset homekoiratoiminnan yhtenäistämiseen ja selkeyttämiseen, mikä on nähtävissä alan järjestöjen, kuten Suomen Homekoirayhdistyksen, osalta. Näiden toimenpiteiden ansiosta homekoirat ovat nykyisin korvaamaton työkalu sisäilmaongelmien tunnistamisessa.

Homekoiran Valinta

Valittaessa homekoiraa on tärkeää ottaa huomioon koiran rotu, koulutus ja terveys. Ne kaikki vaikuttavat koiran kykyyn suorittaa tehtäviä tehokkaasti.

Rodut ja Ominaisuudet

Useat rodut soveltuvat homekoiran tehtäviin, mutta tietyt ominaisuudet ovat tärkeitä. Erinomainen hajuaisti, keskittymiskyky ja rauhallinen luonne ovat olennaisia piirteitä. Labradoreja, saksanpaimenkoiria ja bordercollieita suositaan usein niiden työskentelyinnon ja älykkyyden vuoksi.

Koulutuksen Vaatimukset

Homekoiran koulutus on intensiivistä ja vaatii erikoisosaamista. Koiran on läpäistävä tiukat testit, joiden avulla varmistetaan sen kyky tunnistaa homeiden ja mikrobien hajut. Koulutus sisältää sekä teoriaa että käytännön harjoituksia, ja se on suoritettava sertifioidun kouluttajan valvonnassa.

Terveys ja Hyvinvointi

Homekoiran terveys ja hyvinvointi ovat ensiarvoisen tärkeitä. Säännölliset terveystarkastukset ja hyvä ruokavalio varmistavat, että koira pysyy työkykyisenä. Harjoituksissa on myös huolehdittava siitä, että koiran altistuminen homeille on hallittua, ettei se aiheuta terveysriskejä koiralle itselleen.

Homekoiran Koulutus

Homekoirien koulutus koostuu huolellisesti suunnitelluista vaiheista, jotka varmistavat koirien taidot ja soveltuvuuden homeen ilmaisuun.

Peruskoulutus

Ennen erikoistumistaan homeen ilmaisuun, jokaisen homekoiran täytyy läpäistä peruskoulutus. Tässä vaiheessa painotetaan tottelevaisuutta, sosiaalisia taitoja ja perustaidot, kuten:

 • Totteleminen peruskäskyille (istu, maahan, tule, paikka)
 • Sosiaalistaminen erilaisiin ympäristöihin ja ääniin
 • Keskittymiskyvyn ja työskentelyn kestävyyden kehittäminen

Peruskoulutuksessa luodaan pohja, jonka päälle erityiskoulutus homeilmaisulla rakentuu.

Erityiskoulutus Homeilmaisulla

Erityiskoulutus homeilmaisulla keskittyy opettamaan koiralle taidot, joita tarvitaan ihmisten terveydelle haitallisen homeen havaitsemiseen. Koulutuksessa käytetään metodeja, jotka perustuvat koirien luontaiseen hajuaistiin:

 1. Hajuerottelun harjoittaminen, jossa koiran tulee erottaa homeen haju muista ympäristön hajuista
 2. Ilmaisutekniikoiden opettaminen, kun koira tunnistaa homeen läsnäolon

Koiria harjoitutetaan reagoimaan ja ilmaisemaan homeen löytyminen niin, että ohjaaja voi luotettavasti tunnistaa koiran löydökset. Koulutus sisältää niin teoriaa kuin käytännön harjoituksia, ja se suoritetaan yleensä alan asiantuntijoiden valvonnassa.

Homekoiratoiminta

Homekoiratoiminta on erikoistunut ala, jossa koiria koulutetaan tunnistamaan homeet ja muut mikrobivauriot erilaisista rakennusmateriaaleista heidän erinomaisen hajuaistinsa ansiosta.

Käytännön Työskentely

Koirat, jotka toimivat homekoirina, ovat yleensä rodultaan noutajia, paimenkoiria, terrierejä, vesikoiria tai spanieleja. Nenätyöskentely on tärkeä osa koiran koulutusta, ja se perustuu samoille menetelmille kuin muiden virkakoirien, kuten poliisin tai tullin koirien, koulutus. Koulutuksen tavoitteena on, että koira ilmaisee löydetyt mikrobivauriot selkeästi. Tämä voi tapahtua esimerkiksi luonnollisen innostuksen kautta haistamiseen.

Lainsäädäntö ja Sertifioinnit

Suomen lainsäädäntö ei tällä hetkellä määritä erityisiä sertifiointivaatimuksia homekoirille, mutta alan yhdistykset, kuten Suomen Homekoirayhdistys ry, ovat kehittäneet suosituksia ja standardeja, joita homekoiratoiminnassa käytetään. Yhdistykset tarjoavat koulutusta ja tukea alalla toimiville yrityksille, ja ne pyrkivät edistämään homekoira-alan ammatillista kehittymistä ja luotettavuutta.

Homekoirat Tutkimuksessa

Kun epäillään sisäilmaongelmia, homekoirat ovat arvokkaita työkaluja. Homekoira tunnistaa mikrobiperäiset hajut kuten homeen rakenteissa, joita ihmissilmä ei näe. Koirien erinomainen hajuaisti on keskeinen osa tätä prosessia.

Homekoiratutkimuksen kulku:

 • Koira tutkii rakennuksen hajujen perusteella.
 • Ohjaaja tulkitsee koiran merkkausta.
 • Löydöksistä ilmoitetaan rakennuksen omistajalle.

Sopivat tilanteet homekoiratutkimukselle ovat muun muassa:

 • Asunnon hankinta: Ennen ostopäätöstä varmistetaan, ettei homevaurioita ole.
 • Epäselvät sisäilmaongelmat: Outo haju voi olla viite piilevästä ongelmasta.

Tutkimustulokset auttavat asiantuntijoita suunnittelemaan tarvittavat korjaustoimenpiteet. Homekoirapalvelut tekevätkin yhteistyötä useiden sisäilma-alan asiantuntijoiden kanssa.

Käytännössä koirat eivät vahingoita rakenteita, mikä tekee niiden käytöstä kustannustehokasta ja vähemmän invasiivista verrattuna perinteisiin tutkimusmenetelmiin.

Tutkimuksen hyödyt konkretisoituvat nopeana toimintana, tarkkoina löydöksinä ja korjausten tehokkuutena. Tämän vuoksi homekoiratutkimuksia arvostetaan rakennusten sisäilmaongelmien ratkaisussa.

Tulevaisuuden suunnat Homekoiratyössä

Homekoiratyö on osoittautunut arvokkaaksi menetelmäksi sisäilmaongelmien tunnistamisessa. Menetelmien kehittyessä myös homekoirien käytössä nähdään uusia suuntauksia.

Teknologian integrointi: Homekoirien kykyjä saatetaan tulevaisuudessa tukea entisestään teknologisin välinein, kuten ympäristön seurantajärjestelmillä, jotka keräävät tietoa ilmanlaadusta reaaliaikaisesti.

 • Koulutusmenetelmien kehittäminen: Homekoirien koulutusmenetelmiä hiotaan systemaattisemmin. Tämä tarkoittaa pidemmälle viedyn positiivisen vahvistamisen teknikoiden käyttöä ja mahdollisesti myös virtuaalitodellisuuspohjaista harjoittelua.
 • Laajempi rooli ennaltaehkäisyssä: Homekoiria saatetaan käyttää entistä enemmän osana rakennusten ennaltaehkäiseviä huolto-ohjelmia. Tämä auttaa tunnistamaan potentiaaliset ongelmat ennen niiden muodostumista suuremmiksi ongelmiksi.

Yhteistyöverkostojen laajentaminen: Alan toimijat saattavat tiivistää yhteistyötä muiden asiantuntijoiden kanssa, kuten rakennusbiologien, sisäilma-asiantuntijoiden ja kuntotutkijoiden kanssa. Monialaisen osaamisen hyödyntäminen mahdollistaa kattavammat sisäilmatutkimukset.

Tulevaisuudessa homekoira-alan trendit saattavat muovata alan standardeja ja parantaa palvelujen laatua. Kehitteillä olevat toimintamallit voivat tarjota uusia näkökulmia sisäilmaongelmien ratkaisuun ja edistää homekoiratyön tunnettuutta ja käyttöä entisestään.

Jätä kommentti